Prace serwisowe

13.02.2014 od godziny 22:30 możliwa będzie przerwa około 30 min. w dostępie do poczty i panelu usługi, związana z pracami serwisowymi.

7th Feb 2014
Instalacja poprawek systemowych

W godzinach nocnych z 15 na 16.12.2013 możliwe będą krótkotrwałe przerwy w działaniu usługi związane z instalacją poprawek systemowych.

12th Dec 2013
6 7 8