Ogłoszenia

Instalacja poprawek - 19.01.2017 (czwartek) 17-01-2017

Dnia 19.01.2017 w godzinach wieczornych, możliwe są krótkie przerwy w dostępie do usługi ze względu na instalacje poprawek na serwerach.

Instalacja poprawek - 18.09.2016 (niedziela) 15-09-2016

Dnia 18.09.2016 w godzinach wieczornych, możliwe są krótkie przerwy ze względu na instalacje poprawek na jednym z serwerów.